Kako žive stanovnici Srednje Europe

Zagrijavanje

Prisjeti se velikih prirodnih regija i rijeka Srednje Europe pomoću kviza na karti.


Priprema za putovanje

U ovoj lekciji istražit ćete tri prirodno-geografske regije Srednje Europe: Alpe, Pribaltičku i Panonsku nizinu. Zadatak će vam biti promatrati obilježja reljefa te načina života i gospodarstva u tim regijama te usporedba s Hrvatskom.

Prvi korak zadatka biti će podjela razreda na timove po tri člana tako da svakome članu pripadne po jedna regija za istraživanje.

Tijekom istraživanja svaki član će prikupljati podatke i fotografije te ih spremiti u zajedničku prezentaciju. Podatke ćeš prikupljati promatranjem prostora pomoću Street View prikaza, a fotografije slikati snimanjem sadržaja zaslona (Print Screen).

Poveznice na obrasce prezentacija nalaze se OVDJE (samo za učenike II. OŠ Bjelovar).
Ovdje pogledaj primjer obrasca prezentacije.

Na kraju istraživanja zajednički napišite zaključak i pripremite prezentaciju.

Ovdje pogledaj rubriku za ocjenjivanje rada.


Krenimo na put!

Svaki član tima odabire regiju u koju putuje:


Pokaži što znaš

U zaključnom dijelu prezentacije usporedite regije, istaknite sličnosti i razlike. Za gospodarske razlike jedan od čimbenika je i povijesni razvoj države, osobito u 20. stoljeću pa o tome pronađite na poveznicama članaka enciklopedije:

Pripremljenu prezentaciju pokažite razredu.

Ovdje pogledaj rubriku za ocjenjivanje rada.

Otvori obrazac za OCJENJIVANJE


Veliki odmor

Igra Kahoot o Srednjoj Europi.