8.4. Amerike, Australija i Oceanija, polarni krajevi

GEO OŠ A.B.8.5. Učenik analizira prirodno-geografska i društveno-geografska obilježja Amerika s pomoću geografske karte i različitih
grafičkih prikaza.
GEO OŠ B.A.C.8.6. Učenik analizira i objašnjava problematiku naseljavanja, morfološke i socioekonomske strukture gradova, iskorištavanja
šumskih površina te suvremenoga razvoja Amerika.
GEO OŠ A.B.C.8.6. Učenik analizira prirodno-geografska i društveno-geografska obilježja Australije i Oceanije s pomoću geografske karte i
različitih grafičkih prikaza.
GEO OŠ C.A.B.8.1. Učenik analizira prirodno-geografska obilježja polarnih područja, izdvaja specifične uvjete života i prilagodbe živih bića te objašnjava mogućnosti i ograničenja iskorištavanja njihovih prirodnih resursa.

U udžbeniku 144. – 205. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Amerika – geografski položaj, otkriće podjela
Reljef i vode Amerike
Klima i vegetacija Amerike
Prirodno-geografska obilježja Amerika – ponavljanje
Stanovništvo Amerike
Gospodarska obilježja Amerika
Američki gradovi
Društveno-geografska obilježja Amerika – ponavljanje (karta na Geopitalici i Loomen za vještine)
Sjedinjene Američke Države
Amerike – ponavljanje
Australija – prirodno-geografska obilježja
Australija – društveno-geografska obilježja
Oceanija
Australija i Oceanija – ponavljanje
Polarni krajevi
Provjera