Geografija 6

Loomen za 6. razred (Geo_6) – vježbe i provjere znanja

Prijava u Nearpod

Godišnji izvedbeni kurikulum
Školska godina 2022./23.

Mjesectemaishodibroj sati
IX.6.0. Geografija u 6. razredu4
IX., X.6.1. Zašto je važno pratiti vremensku prognozu?
(Vrijeme i klima)
GEO OŠ B.6.5.
GEO OŠ B.6.6.
10
X., XI.6.2. Zašto u Hrvatskoj ne rastu banane?
(Klima, tlo i biljni svijet)
GEO OŠ B.6.6.
GEO OŠ C.6.3.
10
XII., I.6.3. Kako postati ekoheroj?
(prirodna bogatstva i očuvanje okoliša, prirodno i kulturno nasljeđe Hrvatske )
GEO OŠ C.6.4.
GEO OŠ C.A.6.1.
GEO OŠ B.6.7.*
12
II., III.6.4. Kako žive moji susjedi? 🙂
(Stanovništvo)
GEO OŠ B.A.6.1.
GEO OŠ B.A.6.2.
GEO OŠ B.A.6.3.
16
IV., V.6.5. Kako mogu ostvariti svoja prava?
(Ustroj Hrvatske, građanska prava, naselja)
GEO OŠ A.6.1.
GEO OŠ B.A.6.4.
8
V., IV.6.6. Što ću biti kada narastem?
(Gospodarstvo)
GEO OŠ C.B.6.2.10
ukupno70
Vesna Janko, prof.