Geografija 6

Loomen za 6. razred (Geo_6) – vježbe i provjere znanja

Prijava u Nearpod

Godišnji izvedbeni kurikulum (radna verzija)
Školska godina 2022./23.

Mjesectemaishodibroj sati
IX.6.0. Geografija u 6. razredu4
IX., X.6.1. Zašto je važno pratiti vremensku prognozu? 🙂
(Vrijeme i klima)
GEO OŠ B.6.5.
GEO OŠ B.6.6.
10
X., XI.6.2. Zašto u Hrvatskoj ne rastu banane?
(Klima, tlo i biljni svijet)
GEO OŠ B.6.6.
GEO OŠ C.6.3.
10
XI., XII., I.6.3. Kako postati ekoheroj?
(Prirodna bogatstva i očuvanje okoliša; Prirodno i kulturno nasljeđe Hrvatske )
GEO OŠ C.6.4.
GEO OŠ C.A.6.1.
GEO OŠ B.6.7.*
12
II., III.6.4. Kako žive moji susjedi?
(Stanovništvo)
GEO OŠ B.A.6.1.
GEO OŠ B.A.6.2.
GEO OŠ B.A.6.3.
16
IV., V.6.5. Kako mogu ostvariti svoja prava?
(Ustroj Hrvatske, građanska prava, naselja)
GEO OŠ A.6.1.
GEO OŠ B.A.6.4.
8
V., IV.6.6. Što ću biti kada narastem?
(Gospodarstvo)
GEO OŠ C.B.6.2.10
ukupno70
Vesna Janko, prof.