7.4. Jugoistočna i Zapadna Europa

ikt C.3.3. Učenik samostalno ili uz manju pomoć učitelja procjenjuje i odabire potrebne među pronađenim informacijama.
osr A.2.3. Razvija osobne potencijale.
uku B.3.4. 4. Samovrednovanje/ samoprocjena: Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje.

U udžbeniku 136. – 183. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Prirodno i društveno-geografska obilježja Jugoistočne Europe
Bosna i Hercegovina
Prirodno i društveno geografska obilježja Zapadne Europe
Ujedinjeno Kraljevstvo – geografska obilježja
Ujedinjeno Kraljevstvo – regionalna obilježja
Francuska
Jugoistočna i Zapadna Europa – ponavljanje i provjera