7.5. Regije visokog društveno-gospodarskog napretka (Zapadna i Sjeverna Europa)

ikt C.3.3. Učenik samostalno ili uz manju pomoć učitelja procjenjuje i odabire potrebne među pronađenim informacijama.
osr A.2.3. Razvija osobne potencijale.
uku B.3.4. 4. Samovrednovanje/ samoprocjena: Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje.

broj sata /tjednapodtemeplan
Prirodno i društveno geografska obilježja Zapadne Europe
Ujedinjeno Kraljevstvo – geografska obilježja
Ujedinjeno Kraljevstvo – regionalna obilježja
Francuska
Prirodno i društveno geografska obilježja Sjeverne Europe
Države Sjeverne Europe
Usustavljivanje i zaključivanje ocjena