7.4. Jugoistočna i Zapadna Europa

ikt C.3.3. Učenik samostalno ili uz manju pomoć učitelja procjenjuje i odabire potrebne među pronađenim informacijama.
osr A.2.3. Razvija osobne potencijale.
uku B.3.4. 4. Samovrednovanje/ samoprocjena: Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje.

U udžbeniku 136. – 183. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Prirodno i društveno-geografska obilježja Jugoistočne Europe
Bosna i Hercegovina
Jugoistočna Europa – ponavljanje i vježba na karti (Geopitalica)
Prirodno i društveno geografska obilježja Zapadne Europe
Ujedinjeno Kraljevstvo – geografska obilježja
Ujedinjeno Kraljevstvo – regionalna obilježja
Francuska
Jugoistočna i Zapadna Europa – ponavljanje i provjera

Geografsko znanje (geoznanje) – sažetak teme

Odaberi jedan od ponuđenih zadataka:
1. Pronađi tri (3) sličnosti i tri (3) razlike između Jugoistočne i Zapadne Europe.
2. Izradi umnu mapu Jugoistočne ili Zapadne Europe.

Geografija i život (geoživot) – kratko istraživanje i sastavak

Odaberi jedan od ponuđenih zadataka:
1. Koja su tri (3) tvoja omiljena jela iz Jugoistočne Europe. Iz kojih su država? Opiši ih. Ovo je ponuđena poveznica OVDJE.
2. Koja bi tri (3) grada iz Zapadne Europe rado posjetio-la ili si već posjetio-la. Opiši ih.

Samovrednovanje

Procijeni svoje…🙂 😐 ☹️
naučeno znanje za ovu temu
aktivnosti na nastavi
ponašanje na nastavi.