6.1. Međuovisnost klime, tla i biljnog svijeta

Zašto u Hrvatskoj ne rastu banane?

GEO OŠ B.6.5. Učenik opisuje atmosferu i vrijeme, objašnjava najvažnije klimatske elemente, prikuplja i analizira podatke o vremenu te obrazlaže važnost vremenske prognoze.
GEO OŠ B.6.6. Učenik objašnjava složene utjecaje na obilježja klime, uspoređuje klimatske dijagrame te čita kartu klasifikacija klima.
GEO OŠ C.6.3. Učenik objašnjava međuovisnost klime, tla i živoga svijeta te utjecaj čovjeka na promjenu bioraznolikosti na primjerima iz zavičaja i Hrvatske.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr C.3.1.  Može objasniti kako stanje u okolišu utječe na dobrobit.
ikt A.3.2. Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.

U udžbeniku 8. – 55. stranica.

Podteme (lekcije)plan
5./6. Vrijeme i klima, temperatura zraka, tlak zraka 18. – 22. 9. 2023.
7./8. Vjetrovi, vlaga u zraku i naoblaka, vrste padalina25. – 29. 9. 2023.
9. Vrijeme, klima, klimatski elementi – ponavljanje
10. Zemljina revolucija ili ophodnja
2. – 6. 10. 2023.
11. Godišnja doba, toplinski pojasevi
12. Zemljina revolucija, godišnja doba – ponavljanje
9. – 13. 10. 2023.
13. Klimatski čimbenici
14. Klimatski dijagram
16. – 20. 10. 2023.
15./16. Klimatski razredi na Zemlji23. – 27. 10. 2023.
17./18. Tipovi klima u Hrvatskoj6. – 10. 11. 2023.
19./20. Tlo i njegova važnost13. – 17. 11. 2023.
21./22. Ponavljanje i provjera20. – 24. 11. 2023.

Geografsko znanje (geoznanje)

Odaberi jedan (1) od sljedećih zadataka:
1. Izradi umnu mapu u kojoj će središnji pojam biti klima, a u granama pojmovi: klimatski elementi, klimatski čimbenici, razredi klime, tlo, biljni svijet. Nastavi granati ove pojmove i povezivati ih.
2. Odaberi šest (6) ključnih pojmova vezanih za temu pa napiši njihove definicije.

Geografija i život (geoživot)

Odaberi jedan (1) od sljedećih zadataka:
1. Opiši situaciju iz svoga života u kojoj ti je praćenje vremenske prognoze bilo veoma važno za neku aktivnost.
2. Pronađi u časopisima ili internetu neku meteorološku zanimljivost pa je opiši. Na primjer, to mogu biti: bura, jugo, tornado, pustinje, vrste oblaka…
3. Objasni zašto u Hrvatskoj ne rastu banane. I da li postoje šanse da ipak rastu banane u Hrvatskoj?

Samovrednovanje

Precrtaj i ispuni tablicu:

Procijeni svoje…🙂 😐 ☹️
naučeno znanje za ovu temu
aktivnosti na nastavi
ponašanje na nastavi