6.4. Društvo u kojem živimo

Kako mogu ostvariti svoja prava?
Što ću biti kada narastem?

GEO OŠ A.6.1. Učenik objašnjava stvaranje suvremene hrvatske države, opisuje političko uređenje i upravno-teritorijalnu organizaciju Republike Hrvatske.
GEO OŠ B.A.6.4. Učenik razlikuje ruralna i urbana naselja, prepoznaje funkcije i njihov prostorni raspored te objašnjava hijerarhiju gradskih naselja na primjeru Hrvatske.
GEO OŠ C.B.6.2. Učenik analizira podatke o gospodarskoj razvijenosti i procjenjuje stupanj razvijenosti države te objašnjava važnost usklađivanja gospodarskoga
napretka i održivoga razvoja Hrvatske.

U udžbeniku 104. – 143. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Hrvatska i njeno okružje; Suvremena država Hrvatska
Ljudska prava i prava djece;
Suvremena Hrvatska i ljudska prava – ponavljanje
Naselja – sela i gradovi
Kako mogu ostvariti svoja prava? -ponavljanje i provjera
Gospodarstvo i pokazatelji razvijenosti
Gospodarstvo – ponavljanje;
Primarne djelatnosti u Hrvatskoj
Sekundarne djelatnosti u Hrvatskoj;
Primarne i sekundarne djelatnosti – ponavljanje
Tercijarne djelatnosti u Hrvatskoj
Što ću biti kada narastem? -ponavljanje i provjera