7.2. Društveno-geografska obilježja Europe

GEO OŠ A.B.7.2. Učenik objašnjava nastanak političke karte Europe, procese integriranja te važnost suradnje i poštovanja različitosti.
GEO OŠ A.B.7.3. Učenik obrazlaže nastanak, razvoj i značenje Europske unije u Europi i svijetu te utjecaj institucija EU-a na pojedinca i države.
GEO OŠ A.B.7.4. Učenik objašnjava demografske i gospodarske posebnosti europskih država na temelju prikupljenih i obrađenih podataka.
GEO OŠ A.B.7.1. Učenik objašnjava geografski smještaj i utjecaj geografskoga položaja na razvijenost Europe te opisuje utjecaj Europljana na druge dijelove svijeta.
GEO OŠ B.A.7.1. Učenik analizira prirodno-geografska obilježja Europe i objašnjava njihov utjecaj na naseljenost i gospodarske aktivnosti.

goo A.3.4. Promiče pravo na obrazovanje i pravo na rad.
goo A.3.5. Promiče ravnopravnost spolova.
odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
ikt A.3.1. Učenik samostalno odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
uku B.3.2. 2. Praćenje: Uz povremeni poticaj i samostalno učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.

U udžbeniku 39. – 89. stranice.

Podteme (lekcije)7.a7.b7.c7.d
Narodi i države Europe;
Gustoća naseljenosti
12.)18.10.
13.)23.10.
13./14.)
19.10.
12.)13.10.
14.)20.10.
15./16.) TN
13.)19.10.
14.)20.10.
Stanovništvo Europe
(Prirodno kretanje i biološka struktura;
Gospodarska, etnička, vjerska i jezična struktura)
14.)25.10.
15.)6.11.
15./16.)
26.10.
17./18.)
10.11.
15.)26.10.
16.)TN
17.)9.11.
Prostorno kretanje stanovništva
Stanovništvo Europe – ponavljanje
16.)8.11.17./18.)
9.11.
19./20.)
17.11.
18.)10.11.
Gospodarstvo
Gospodarstvo Europe
Razlike u razvijenosti
Gradovi i gradski način života
Europske integracije i organizacije
Europska unija i njezina uloga u svijetu
Kako se živi i radi u Europi – ponavljanje i provjera

Geografsko znanje (geoznanje) – sažetak naučenog iz teme

Odaberi jedan (1) od ponuđenih zadataka:
1. Izdvoji po četiri (4) važnih činjenica za:
a) stanovništvo Europe
b) gospodarstvo Europe
c) Europsku uniju
Znači, ukupno je 12 činjenica.
2. Izradi umnu mapu u kojoj će biti središnji pojam stanovništvo i gospodarstvo Europe.

Geografija i život (geoživot) – kratki sastavak

Odaberi jedan (1) od ponuđenih zadataka:
1. Anketiraj osobe iz svoga okruženja koje su prednosti, a koji nedostaci ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Napiši o tome kratki izvještaj.
2. Istraži koji je najstariji europski grad. Napiši izvještaj.
3. Istraži koje su najsretnije europske države i zbog čega. Usporedi s Hrvatskom.

Samovrednovanje

Procijeni svoje…🙂 😐 ☹️
naučeno znanje za ovu temu
aktivnosti na nastavi
ponašanje na nastavi.