7.2. Kako se živi i radi u Europi?

GEO OŠ A.B.7.2. Učenik objašnjava nastanak političke karte Europe, procese integriranja te važnost suradnje i poštovanja različitosti.
GEO OŠ A.B.7.3. Učenik obrazlaže nastanak, razvoj i značenje Europske unije u Europi i svijetu te utjecaj institucija EU-a na pojedinca i države.
GEO OŠ A.B.7.4. Učenik objašnjava demografske i gospodarske posebnosti europskih država na temelju prikupljenih i obrađenih podataka.
GEO OŠ A.B.7.1. Učenik objašnjava geografski smještaj i utjecaj geografskoga položaja na razvijenost Europe te opisuje utjecaj Europljana na druge dijelove svijeta.
GEO OŠ B.A.7.1. Učenik analizira prirodno-geografska obilježja Europe i objašnjava njihov utjecaj na naseljenost i gospodarske aktivnosti.

goo A.3.4. Promiče pravo na obrazovanje i pravo na rad.
goo A.3.5. Promiče ravnopravnost spolova.
odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
ikt A.3.1. Učenik samostalno odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
uku B.3.2. 2. Praćenje: Uz povremeni poticaj i samostalno učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.

red. br. (tj.)podtemeplan
15. /16. (8.)Brojni narodi i države25. – 29. 10.
17./18. (9.)Stanovništvo Europe5. 11. (7.d)
19./20. (10./11.)Stanovništvo Europe
Prostorno kretanje stanovništva; Ponavljanje (1 bod)
9.11. (7.c)
11.11. (7.d)
21./22. (12.)Gospodarstvo Europe (3 boda)22. – 26. 11. 2021.
23./24. (13.)Razlike u razvijenosti
Gradovi i gradski način života
29.11. – 3.12. 2021.
25./26. (14.)Europske integracije i organizacije
Europska unija i njezina uloga u svijetu
6. – 10. 12. 2021.
27./28. (15.)Kako se živi i radi u Europi – ponavljanje i provjera13. – 17. 12. 2021.