Geografija 8

Loomen za 8. razred (Geo_8_1) – vježbe i provjere znanja

Prijava u Nearpod

Godišnji izvedbeni kurikulum (radna verzija)
Školska godina 2022./23.

Mjesectemaishodibroj sati
IX.8.0. Terenska nastava; Geografija u 8. razredu3
IX., X8.1. Geografske karte i orijentacijaGEO OŠ B.8.2.8
X., XI.8.2. Planet Zemlja GEO OŠ B.8.3.
GEO OŠ B.8.4.
GEO OŠ B.8.5.
12
XI., XII.8.3. AzijaGEO OŠ A.B.8.1.
GEO OŠ A.B.8.2.
12
I., II.8.4. Afrika 🙂GEO OŠ A.B.8.3.
GEO OŠ A.B.8.4.
10
III., IV.8.5. Amerike, Australija i Oceanija, polarni krajeviGEO OŠ A.B.8.5.
GEO OŠ B.A.C.8.6.
GEO OŠ A.B.C.8.6.
GEO OŠ C.A.B.8.1.
14
V., VI.8.6. Svijet se povezuje (globalizacija)GEO OŠ A.B.8.7.
GEO OŠ B.8.1.*
12
UKUPNO71
Vesna Janko, prof.