7.1. Opća i prirodno-geografska obilježja Europe

GEO OŠ A.B.7.1. Učenik objašnjava geografski smještaj i utjecaj geografskoga položaja na razvijenost Europe te opisuje
utjecaj Europljana na druge dijelove svijeta.
GEO OŠ A.B.7.2. Učenik objašnjava nastanak političke karte Europe, procese integriranja te važnost suradnje i poštovanja različitosti.
GEO OŠ A.B.7.5. Učenik analizira europske regije s obzirom na njihove posebnosti.
GEO OŠ A.B.7.7. Učenik analizira utjecaj prirodno-geografskih i društveno-geografskih posebnosti na oblikovanje mediteranskoga kulturno-civilizacijskog kruga te njegov utjecaj na Hrvatsku i svijet.
GEO OŠ B.A.7.1. Učenik analizira prirodno-geografska obilježja Europe i objašnjava njihov utjecaj na naseljenost i gospodarske aktivnosti.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr A.3.3. Razmatra uzroke ugroženosti prirode.
ikt A.3.1. Učenik samostalno odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
uku B.3.2. 2. Praćenje: Uz povremeni poticaj i samostalno učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.

U udžbeniku 8. – 38. stranice.

Podteme (lekcije)plan
3. Granice, geografski smještaj i položaj;
4. Europske regije
11. – 15. 9. 2023.
5. Reljef Europe;
6. Ponavljanje sadržaja
18. – 22. 9. 2023.
7. Mora i obale;
8. Rijeke i jezera
25. – 29. 9. 2023.
9. Ponavljanje sadržaja
10. Klima i vegetacija;
2. – 6. 10. 2023.
11./12. Kakav je kontinent Europa? – ponavljanje i provjera znanja7.a 16.10. 2023.
7.b 12.10.
7.c 20.10.
7.d 13.10.

Geografsko znanje (geoznanje)

Odaberi jedan (1) od navedenih zadataka:
1. Izradi umnu mapu u čijem središtu će biti pojam Europa, a grane će imati pojmove: geografski smještaj, geografski položaj, regije, reljef, mora, vode na kopnu, klima.
2. Izradi tablicu u kojoj ćeš sažeto navesti ključne pojmove što si naučio/la o geografskom smještaju i položaju Europe, reljefu, morima, vodama na kopnu i klimi Europe.

naučio / la sam
geografski smještaj
geografski položaj
reljef
mora i obale
vode na kopnu
klime

Geografija i život (geoživot)

Pronađi u časopisima ili internetu prirodno-geografsku zanimljivost (reljef, klima, rijeke, mora, biljni svijet) o Europi i opiši je.

Samovrednovanje

Precrtaj i ispuni tablicu:

Procijeni svoje…🙂 😐 ☹️
naučeno znanje za ovu temu
aktivnosti na nastavi
ponašanje na nastavi.