7.1. Kakav je kontinent Europa?

GEO OŠ A.B.7.1. Učenik objašnjava geografski smještaj i utjecaj geografskoga položaja na razvijenost Europe te opisuje
utjecaj Europljana na druge dijelove svijeta.
GEO OŠ A.B.7.2. Učenik objašnjava nastanak političke karte Europe, procese integriranja te važnost suradnje i poštovanja različitosti.
GEO OŠ A.B.7.5. Učenik analizira europske regije s obzirom na njihove posebnosti.
GEO OŠ A.B.7.7. Učenik analizira utjecaj prirodno-geografskih i društveno-geografskih posebnosti na oblikovanje mediteranskoga kulturno-civilizacijskog kruga te njegov utjecaj na Hrvatsku i svijet.
GEO OŠ B.A.7.1. Učenik analizira prirodno-geografska obilježja Europe i objašnjava njihov utjecaj na naseljenost i gospodarske aktivnosti.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr A.3.3. Razmatra uzroke ugroženosti prirode.
ikt A.3.1. Učenik samostalno odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
uku B.3.2. 2. Praćenje: Uz povremeni poticaj i samostalno učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.

red. br. (tj.)podtemeplan
5./6. (3.)Granice, geografski smještaj i položaj; Europske regije20. – 24. 9. 2021.
7./8. (4.)Reljef Europe;
Ponavljanje sadržaja
27.9. – 1.10.2021.
9./10. (5.)Mora i obale;
Rijeke i jezera
4. – 8. 10. 2021.
11./12. (6.)Klima i vegetacija;
Ponavljanje sadržaja
11. – 15.10. 2021.
13./14. (7.)Kakav je kontinent Europa? – ponavljanje i provjera znanja18. – 22.10. 2021.