mGeoAtlas: Hrvatska


Info

Površina: 56.594 km²
Broj stanovnika: 4.284.889 (2011.)
Glavni grad: Zagreb
Državno uređenje: republika
Ustroj: 21 županija i Grad Zagreb, 429 općina i 127 gradova

Karte i aplikacije

Topografska karta Hrvatske

Tipovi klima u Hrvatskoj

Industrijska područja Hrvatske


Katastarske karte

DGU – digitalne ortofoto i topografske karte

GeoSTAT

Bioportal – zaštićena priroda

Geoigraonica

Hrvatska 1

Hrvatska 2

Tipovi klime u Hrvatskoj