8.3. Afrika

GEO OŠ A.B.8.3. Učenik analizira prirodno-geografska i društveno-geografska obilježja Afrike s pomoću geografske karte i različitih grafičkih prikaza.
GEO OŠ A.B.8.4. Učenik analizira i objašnjava odabrane probleme suvremenoga razvoja Afrike.

U udžbeniku 98. – 143. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Veličina, geografski smještaj i položaj, regije Afrike
Reljef Afrike
Klima i vegetacija Afrike
Geografski smještaj, položaj, reljef i klima – ponavljanje
Vode na kopnu u Africi
Stanovništvo Afrike
Vode na kopnu, stanovništvo Afrike – ponavljanje
Gospodarstvo Afrike
Suvremeni problemi Afrike i moguća rješenja

Afrika – ponavljanje

Geografsko znanje (geoznanje) – sažetak naučenog

Odaberi jedan (1) od ponuđenih zadataka:
1. Izradi umnu mapu sa središnjim pojmom Afrika. Vrednuje se više razina grananja i vizualni izgled.
2. U šest natuknica izdvoji najvažnije o Africi:
-geografskom položaju,
-reljefu,
-klimi i vegetaciji,
-stanovništvu,
-gospodarstvu,
– suvremenim problemima.

Geografija i život (geoživot) – kratki sastavak

Pronađi tri stvari ili pojave koje susrećemo u svakodnevnom životu, a da vode porijeklo iz Afrike. Istraži i opiši ih.

Samovrednovanje

Procijeni svoje…🙂 😐 ☹️
naučeno znanje za ovu temu
aktivnosti na nastavi
ponašanje na nastavi.