8.3. Afrika

GEO OŠ A.B.8.3. Učenik analizira prirodno-geografska i društveno-geografska obilježja Afrike s pomoću geografske karte i različitih grafičkih prikaza.
GEO OŠ A.B.8.4. Učenik analizira i objašnjava odabrane probleme suvremenoga razvoja Afrike.

U udžbeniku 98. – 143. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Veličina, geografski smještaj i položaj, regije Afrike
Reljef Afrike
Klima i vegetacija Afrike
Geografski smještaj, položaj, reljef i klima – ponavljanje
Vode na kopnu u Africi
Stanovništvo Afrike
Vode na kopnu, stanovništvo Afrike – ponavljanje
Gospodarstvo Afrike
Suvremeni problemi Afrike i moguća rješenja
(Niger i Nigerija – usporedba)
Afrika – ponavljanje