8.2. Azija

Kako se živi u Aziji?

GEO OŠ A.B.8.1. Učenik analizira prirodno-geografska i društveno-geografska obilježja Azije s pomoću geografske karte i različitih grafičkih prikaza.
GEO OŠ A.B.8.2. Učenik analizira i objašnjava odabrane probleme suvremenoga razvoja Azije.

U udžbeniku 54. – 97. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Geografska smještaj i položaj, granice i obale Azije
Reljef Azije
Klimatska obilježja Azije
Geografski smještaj i položaj, reljef i klima Azije – ponavljanje
Značaj nafte u Aziji
Društvena obilježja i regije Azije
Monsunska Azija
Nafta, društvena obilježja, monsunska Azija – ponavljanje
Indija, Kina i Japan
Azija – ponavljanje i provjera