8.2. Azija

Kako se živi u Aziji?

GEO OŠ A.B.8.1. Učenik analizira prirodno-geografska i društveno-geografska obilježja Azije s pomoću geografske karte i različitih grafičkih prikaza.
GEO OŠ A.B.8.2. Učenik analizira i objašnjava odabrane probleme suvremenoga razvoja Azije.

U udžbeniku 54. – 97. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Geografska smještaj i položaj, granice i obale Azije
Reljef Azije
Klimatska obilježja Azije
Geografski smještaj i položaj, reljef i klima Azije – ponavljanje
Značaj nafte u Aziji
Društvena obilježja i regije Azije
Monsunska Azija
Nafta, društvena obilježja, monsunska Azija – ponavljanje
Indija,
Kina i
Japan
Azija – ponavljanje i provjera

Geografsko znanje (geoznanje) – sažetak naučenog

Odaberi jedan (1) od ponuđenih zadataka:
1. Izradi umnu mapu sa središnjim pojmom Azija. Vrednuje se više razina grananja i vizualni izgled.
2. U šest natuknica izdvoji najvažnije o Aziji:
-geografskom položaju,
-reljefu,
-klimi i vegetaciji,
-stanovništvu,
-gospodarstvu,
-državama i gradovima Azije.

Geografija i život (geoživot) – kratki sastavak

Odaberi jedan (1) od ponuđenih zadataka:
1. Istraži u svome domu i okolici što je porijeklom iz Azije pa napiši izvještaj o tome.
2. Istraži barem tri lokacije u Aziji koje bi rado posjetili. Napiši njihove posebnosti i zanimljivosti.

Samovrednovanje

Procijeni svoje…🙂 😐 ☹️
naučeno znanje za ovu temu
aktivnosti na nastavi
ponašanje na nastavi.