8.1. Geografske karte i planet Zemlja

Ponovimo i proširimo osnove geografije!

GEO OŠ B.8.2. Učenik određuje geografske koordinate zadanoga mjesta na geografskim kartama, služi se digitalnim kartama, snalazi se i kreće u prostoru s pomoću topografske karte, plana grada (naselja), kompasa i GNSS-a.
GEO OŠ B.8.3. Učenik objašnjava položaj, gibanja i međudjelovanje Zemlje s drugim nebeskim tijelima u Sunčevu sustavu i
svemiru i njihov utjecaj na život na Zemlji.
GEO OŠ B.8.4. Učenik objašnjava građu i starost Zemlje, opisuje glavne unutarnje procese oblikovanja reljefa te na primjerima objašnjava uzroke i posljedice pokreta litosfernih ploča.
GEO OŠ B.8.5. Učenik klasificira klimatske tipove, opisuje njihova obilježja i povezuje ih sa živim svijetom.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
ikt A.3.2. Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.

U udžbeniku 8. – 53. stranice.

Podteme (lekcije)8.a8.b8.c8.d
Geografska širina i dužina
Geografska mreža – vježba
3.)13.9.
4.)15.9.
2.)11.9.
3.)14.9.
3.)12.9.
4.)13.9.
3.)12.9.
4.)14.9.
Mjerilo geografske karte
Mjerilo geografske karte – vježba
5.)20.9.
6.)22.9.
4.)18.9.
5.)21.9.
5.)19.9.
6.)20.9.
5.)19.9.
6.)21.9.
Topografske karte
Topografske karte – vježba
7.)27.9.
8.)29.9.
6.)25.9.
7.)28.9.
7.)26.9.
8.)27.9.
7.)26.9.
8.)28.9.
Orijentacija u prostoru
Geografske karte i orijentacija – terenski domaći zadatak
9.)4.10.
10.)6.10.
8.)2.10.
9.)5.10.
9.)3.10.
10.)4.10.
9.)3.10.
10.)5.10.
Svemir
Sunčev sustav
11.)13.10.
12.)TN
10.)9.10.
11.)12.10.
11.)10.10.
12./13.)TN
11.)10.10.
12.)12.10.
Sunce, Zemlja i Mjesec
Svemir, Sunčev sustav – pon.
13.)20.10.12.)16.10.
13.)19.10.
14.)24.10.13.)TN
14.)19.10.
Mjesno i pojasno vrijeme
Starost i građa Zemlje
14.)25.10.
15.)27.10.
14.)23.10.
15.)26.10.
15.)25.10.
16.)7.11.
15.)24.10.
16.)26.10.
Mjesno i pojasno vrijeme, reljef – pon.
Klima i vegetacija
16.)8.11.
17. 10.11.
16.)6.11.
17.)9.11.
17.)8.11.
18.)14.11.
17.)7.11.
18.)9.11.
Geografske karte i planet Zemlja – ponavljanje i provjera18.)15.11.
19.)17.11.
18.)13.11.
20.)20.11.*
19.)15.11.
20.)21.11.
19.)14.11.
20.)16.11.

Geografsko znanje (geoznanje)

Odaberi jedan (1) od sljedećih zadataka:
1. Izradi umnu mapu u čijem središtu će biti pojam planet Zemlja, a grane neka budu pojmovi: svemir, pojasno vrijeme, reljef, klima i vegetacija. Nastavi grananje i povezivanje pojmova.
2. Odaberi šest (6) ključnih pojmova iz cjeline i napiši njihove definicije.

Geografija i život (geoživot)

Odaberi jedan (1) od sljedećih zadataka:
1. Opiši situaciju iz života kada je važno koristiti geografske karte i na koji način.
2. Pronađi zanimljivost o Zemlji iz područja astronomije, geologije, klimatologije ili botanike pa ju opiši.

Samovrednovanje

Precrtaj i ispuni tablicu:

Procijeni svoje…🙂 😐 ☹️
naučeno znanje za ovu temu
aktivnosti na nastavi
ponašanje na nastavi