6.4. Kako žive moji susjedi?

GEO OŠ B.A.6.1. Učenik interpretira podatke o broju i razmještaju stanovnika i gustoći naseljenosti na primjerima iz Hrvatske i svijeta.
GEO OŠ B.A.6.2. Učenik analizira sastavnice općeg kretanja stanovništva svijeta i Hrvatske te njenih prirodnih cjelina i županija.
GEO OŠ B.A.6.3. Učenik objašnjava raznolikost svjetskog stanovništva analizirajući pojedine strukture, identificira probleme koji iz toga proizlaze te izgrađuje pozitivan i tolerantan odnos prema drugim kulturnim zajednicama poštujući raznolikosti.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr B.3.1. Prosuđuje kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj. odr C.3.1.  Može objasniti kako stanje u okolišu utječe na dobrobit.
odr C.3.2. Navodi primjere utjecaja ekonomije na dobrobit.
ikt A.3.2.  Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.

redni broj (tj.)podtemeplan
31./ 32. (17.)Raznolikost svjetskog stanovništva18.1.-22.1. 2021.
33./ 34. (18.)Naseljenost svijeta i Hrvatske25.1.-29.1. 2021.
35./ 36. (19.)Ponavljanje1.2.-5.2. 2021.
37./ 38. (20.)Prirodna promjena i biološka struktura stanovništva svijeta i Hrvatske8.2.-12.2. 2021.
39./ 40. (21.)Prostorno kretanje stanovništva svijeta i Hrvatske15.2.-19.2. 2021.
41./ 42. (22.)Ponavljanje22.2.-26.2. 2021.
43./ 44. (23.)Depopulacija stanovništva Hrvatske; Narodnostna i vjerska struktura stanovništva Hrvatske1.3.-5.3. 2021.
45./ 46. (24.)Kako žive moji susjedi? – ponavljanje i provjera znanja8.3.-12.3. 2021.