6.3. Stanovništvo svijeta i Hrvatske

Tko su moji susjedi?

GEO OŠ B.A.6.1. Učenik interpretira podatke o broju i razmještaju stanovnika i gustoći naseljenosti na primjerima iz Hrvatske i svijeta.
GEO OŠ B.A.6.2. Učenik analizira sastavnice općeg kretanja stanovništva svijeta i Hrvatske te njenih prirodnih cjelina i županija.
GEO OŠ B.A.6.3. Učenik objašnjava raznolikost svjetskog stanovništva analizirajući pojedine strukture, identificira probleme koji iz toga proizlaze te izgrađuje pozitivan i tolerantan odnos prema drugim kulturnim zajednicama poštujući raznolikosti.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr B.3.1. Prosuđuje kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj.
odr C.3.1.  Može objasniti kako stanje u okolišu utječe na dobrobit.
odr C.3.2. Navodi primjere utjecaja ekonomije na dobrobit.
ikt A.3.2.  Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.

U udžbeniku 70. – 103. stranice.


Podteme (lekcije)plan
Raznolikost svjetskog stanovništva
Naseljenost svijeta i Hrvatske
Raznolikost i naseljenost stanovništva svijeta i Hrvatske – ponavljanje
Prirodna promjena i biološka struktura stanovništva svijeta i Hrvatske
Prirodna promjena i biološka struktura stanovništva svijeta i Hrvatske
Prostorno kretanje stanovništva svijeta i Hrvatske
Prirodno i prostorno kretanje stanovnika – ponavljanje
Depopulacija stanovništva Hrvatske;
Narodnostna i vjerska struktura stanovništva Hrvatske
Stanovništvo – ponavljanje i provjera znanja

Geografsko znanje (geoznanje) – sažetak teme

U obliku natuknica ukratko objasni sljedeće pojmove: popis stanovnika, gustoća naseljenosti, prirodna promjena stanovnika, biološka struktura stanovnika, prostorna promjena stanovnika, vrste migracija.

Geografija i život (geoživot) – kratki sastavak

Odaberi jedan (1) od sljedećih zadataka:
1. Pronađi broj stanovnika iz 2021. i površinu dviju hrvatskih županija te izračunaj gustoću naseljenosti. Usporedi rezultate pa razmisli koji su prirodni i društveni čimbenici uvjetovali takvu naseljenost u tim županijama.
2. Odaberi jednu nacionalnu manjinu u Hrvatskoj i istraži njihovu brojnost, prošlost i znamenite osobe u Hrvatskoj.
3. Istraži u kojim državama su Hrvati nacionalna manjina te odaberi jednu od njih pa istraži njihovu brojnost, prošlost i kulturu, znamenite osobe i slično.

Samovrednovanje

Procijeni svoje…🙂 😐 ☹️
naučeno znanje za ovu temu
aktivnosti na nastavi
ponašanje na nastavi.