6.3. Stanovništvo svijeta i Hrvatske

Tko su moji susjedi?

GEO OŠ B.A.6.1. Učenik interpretira podatke o broju i razmještaju stanovnika i gustoći naseljenosti na primjerima iz Hrvatske i svijeta.
GEO OŠ B.A.6.2. Učenik analizira sastavnice općeg kretanja stanovništva svijeta i Hrvatske te njenih prirodnih cjelina i županija.
GEO OŠ B.A.6.3. Učenik objašnjava raznolikost svjetskog stanovništva analizirajući pojedine strukture, identificira probleme koji iz toga proizlaze te izgrađuje pozitivan i tolerantan odnos prema drugim kulturnim zajednicama poštujući raznolikosti.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr B.3.1. Prosuđuje kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj.
odr C.3.1.  Može objasniti kako stanje u okolišu utječe na dobrobit.
odr C.3.2. Navodi primjere utjecaja ekonomije na dobrobit.
ikt A.3.2.  Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.

U udžbeniku 70. – 103. stranice.


Podteme (lekcije)plan
Raznolikost svjetskog stanovništva
Naseljenost svijeta i Hrvatske
Raznolikost i naseljenost stanovništva svijeta i Hrvatske – ponavljanje
Prirodna promjena i biološka struktura stanovništva svijeta i Hrvatske
Prirodna promjena i biološka struktura stanovništva svijeta i Hrvatske
Prostorno kretanje stanovništva svijeta i Hrvatske
Prirodno i prostorno kretanje stanovnika – ponavljanje
Depopulacija stanovništva Hrvatske; Narodnostna i vjerska struktura stanovništva Hrvatske
Stanovništvo – ponavljanje i provjera znanja