6.3. Kako postati ekoheroj?

GEO OŠ C.6.4. Učenik navodi i opisuje prirodna bogatstva, sirovine i izvore energije, navodi vrste onečišćenja i mjere zaštite te objašnjava važnost selektiranja otpada.
GEO OŠ C.A.6.1. Učenik razlikuje kategorije zaštite prirode, navodi primjere zaštićene prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj, objašnjava važnost zaštićenih područja i lokaliteta kao gospodarskoga potencijala i elementa identiteta te sudjeluje u aktivnostima čuvanja i adekvatnoga vrednovanja baštine na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr A.3.3. Razmatra uzroke ugroženosti prirode.
odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
odr B.3.1. Prosuđuje kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj.
odr C.3.1.  Može objasniti kako stanje u okolišu utječe na dobrobit.
odr C.3.2. Navodi primjere utjecaja ekonomije na dobrobit.
ikt A.3.2.  Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.

red. broj sata
(tjedan)
podtemeplan
24. (13. tj.)Prirodna bogatstva
25./26. (14. tj.)Sirovine i izvori energije
27./28. (15./16. tj.)Očuvanje okoliša
17. tjedanPrirodna i kulturna baština Hrvatske
Prirodna i kulturna baština Primorske Hrvatske
18. tjedanPrirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske
Prirodna i kulturna baština Panonske Hrvatske
19. tjedanPonavljanje i/ili projekt