6.2. Priroda nije neiscrpna

Kako postati ekoheroj?

GEO OŠ C.6.4. Učenik navodi i opisuje prirodna bogatstva, sirovine i izvore energije, navodi vrste onečišćenja i mjere zaštite te objašnjava važnost selektiranja otpada.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr A.3.3. Razmatra uzroke ugroženosti prirode.
odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
odr B.3.1. Prosuđuje kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj.
odr C.3.1.  Može objasniti kako stanje u okolišu utječe na dobrobit.
odr C.3.2. Navodi primjere utjecaja ekonomije na dobrobit.
ikt A.3.2.  Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.

U udžbeniku 55. – 69. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Prirodna bogatstva
Sirovine i izvori energije
Očuvanje okoliša
Projektni zadatak Dokaži da si ekoheroj

Geografsko znanje (geoznanje) – sažetak teme

Odaberi jedan (1) od ponuđenih zadataka:
1. Izradi umnu mapu u kojoj će središnji pojam biti okoliš.
2. Napiši natuknice s definicijama za ove pojmove: prirodno bogatstvo, sirovine, izvori energije, ekologija, recikliranje, bioraznolikost.

Samovrednovanje

Procijeni svoje…🙂 😐 ☹️
naučeno znanje za ovu temu
aktivnosti na nastavi
ponašanje na nastavi.