6.2. Priroda nije neiscrpna

Kako postati ekoheroj?

GEO OŠ C.6.4. Učenik navodi i opisuje prirodna bogatstva, sirovine i izvore energije, navodi vrste onečišćenja i mjere zaštite te objašnjava važnost selektiranja otpada.

odr A.3.1. Objašnjava osnovne sastavnice prirodne raznolikosti.
odr A.3.3. Razmatra uzroke ugroženosti prirode.
odr A.3.4. Objašnjava povezanost ekonomskih aktivnosti sa stanjem u okolišu i društvu.
odr B.3.1. Prosuđuje kako različiti oblici djelovanja utječu na održivi razvoj.
odr C.3.1.  Može objasniti kako stanje u okolišu utječe na dobrobit.
odr C.3.2. Navodi primjere utjecaja ekonomije na dobrobit.
ikt A.3.2.  Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.

U udžbeniku 55. – 69. stranice.

Podteme (lekcije)plan
Prirodna bogatstva
Sirovine i izvori energije
Očuvanje okoliša
Projektni zadatak