Stanovništvo Afrike

Što ćeš naučiti

  • uočiti pomoću grafikona porast stanovništva Afrike
  • opisati gustoću naseljenosti i probleme neravnomjerne naseljenosti
  • opisati različitost rasa, vjera, jezika
  • učiti bitne činjenice pomoću teksta, slika, grafikona i tematskih karata
  • razvijati digitalne vještine, usmeno i pisano izražavanje

Tijek nastavnog sata

Pogledaj prezentaciju.

Geobilježnica:

Stanovništvo Afrike

– 1,3 milijarda stanovnika, oko 45 stan./km2

– neravnomjerna naseljenost zbog utjecaja prirodne osnove (pustinje, prašume – doline rijeka, obala)

– visok prirodni porast stanovnika – mlado stanovništvo

– više stanovnika živi na selu

– Arapi na sjeveru, crno stanovništvo živi južno od Sahare, a ima i potomaka doseljenih Europljana

– najrasprostranjenije vjere su islam i kršćanstvo

– svahili – zajednički jezik naroda istočne Afrike,

– za sporazumijevanje služe engleski i francuski jezik

Sažetak