Voda na kopnu u Africi

Što ćeš naučiti

  • izdvojiti i najvažnije rijeke i usporediti njihovu važnost
  • navesti probleme obilja i nedostatka vode
  • obrazložiti važnost doline Nila i oaza za naseljenosti i gospodarstvo
  • procijeniti prednost i nedostatke izgradnje akumulacijskih brana
  • opisati proces širenja pustinja i posljedice
  • pokazati na karti najveće rijeke i jezera
  • suosjećati s životom stanovnika Afrike i usporediti sa svojim uvjetima života
  • razvijati digitalne vještine, usmeno i pisano izražavanje

Tijek nastavnog sata

Pogledaj radni materijal.

Voda na kopnu u Africi

– malo rijeka, ali bogate vodom (Nil, Kongo, Niger, Zambezi…)

– Nil – okosnica života Egipta – hidroenergija, navodnjavanje, promet

– akumulacijska jezera – Nasser, Volta

– tektonska jezera – Tanganjika, Malavi – dio tektonskog jarka,

– najveće jezero – Viktorijino jezero

– problemi: širenje pustinja, nedostatak vode, zaražena i zagađena voda

Sažetak