Klime i biljni svijet Afrike

Uvod

Pogledaj video.
Kako ti možeš pridonijeti smanjivanju globalnog zatopljenja?

Glavni dio sata

Pogledaj radni materijal.
Prati izlaganje i popuni tablicu u bilježnici:

tip klimeobilježja klimebiljni i
životinjski
svijet
prašumska
savanska
stepska
pustinjska
sredozemna

Završni dio sata
Pregled učeničkih radova.

Sažetak