Reljef Afrike

Tijek nastavnog sata

Uvod

Pogledaj video o vulkanu Kilimandžaru.
1. Gdje je smješten Kilimandžaro?
2. Po čemu je značajan Kilimandžaro?
3. Zašto planinari moraju imati različitu odjeću, od one lagene pa do veoma tople?

Glavni dio sata

Pogledaj radni materijal i interaktivnu kartu.

Ponavljanje

Vježbe na karti:

Geobilježnica

Reljef Afrike

niska Afrika         visoka Afrika
planina Atlas, visoravan Sahara, visoravan Sudan, Čadska zavala, zavala rijeke KongoEtiopsko – jezersko visočje, Južnoafričko visočje, zavala Kalahari
  • Afrička rasjedna dolina