Danska i Island

Uvod

Iz koje države potječu LEGO igračke?
Što znači naziv LEGO, kako je nastao naziv tvrtke? Istraži na Internetu.

Glavni dio sata

Istražite i usporedite Dansku i Island pomoću udžbenika (str. 77.-78.) i geografske karte. Rad u skupinama u aplikaciji Padlet, a poveznice su na WebED-u.

Usporedi države prema statističkim podatcima:

Ponavljanje

GeoBilježnica