Veličina, geografski smještaj i položaj, regije Afrike

Uvod

Pogledaj glazbeni video.

Kako nas glazba povezuje s Afrikom?

Glavni dio sata

Rad u aplikaciji Nearpod, pogledaj radni materijal.

Ponavljanje

Vježba na karti

 Geobilježnica

Veličina, geografski smještaj i položaj, regije Afrike

– drugi kontinent po veličini (30 mil. km2)
– prostire se na sve četiri Zemljine polutke
– dobar prometni položaj – blizu Europe i Azije
– Sjeverna Afrika je dio Starog svijeta, južno od Sahare dio je Novog svijeta
– u otkrivanju Afrike sudjelovali i Hrvati (Dragutin Lerman, Mirko i Stjepko Seljan)
– regije: Sjeverna, Srednja, Istočna, Zapadna i Južna Afrika