Tipovi klime i vegetacija

Pogledaj prezentaciju.

Geobilježnica:

Tipovi klime i vegetacija

Klimatski razredtipovi klimevegetacijaprostiranje
A – tropske kišne klimeprašumska klima,
savanska klima
tropska kišna šuma, savanažarki toplinski pojas
B – suhe klimevruća pustinjska klima,
hladna pustinjska klima,
stepska klima
pustinjska vegetacija, stepauz obratnice i u umjerenim širinama
C – umjereno tople kišne klimesredozemna klima,
umjereno topla vlažna,
sinijska (kineska)
listopadne šume i travnjaciu umjerenim širinama
D – snježno-šumske klimevlažna snježno-šumskavazdazelena šuma (tajga)sjever Azije, Europe i Sj. Amerike
E – snježne klimeklima tundre,
klima vječnog mraza
tundrau subpolarnim i polarnim krajevima