Suvremena Hrvatska i ljudska prava

Ponavljanje

Wordwall: Kulturno-civilizacijski krugovi

Wordwall: Samostalnost i međunarodno priznanje

Wordwall: Tijela vlasti u RH

Wordwall: Županije

UNICEF: Konvencija o pravima djeteta

Zadatci za ponavljanje:

  1. Kako se geografski definira Hrvatska?
  2. Navedi obilježja svakog od tri (3) kulturno-civilizacijskog kruga koji utječu na Hrvatsku?
  3. Koja su četiri (4) važna datuma u nedavnoj povijesti Hrvatske?
  4. Koja tijela čine trodiobu vlasti u Republici Hrvatskoj?
  5. Za koje tijelo vlasti će biti izbori 17. 4. 2024.?
  6. Koji je najvažniji dokument koji štiti ljudska prava u svijetu?
  7. Navedi barem tri (3) dječja prava iz Konvencije o dječjim pravima (1989. godina).