Društveno-geografska obilježja Srednje Europe

Pogledaj prezentaciju.

Geobilježnica

Društveno-geografska obilježja Srednje Europe

-raznolikost jezika i naroda, ali zajednička prošlost i kultura
-sve države među najrazvijenijima u svijetu, BND po stanovniku među najvišima
-najgušće je naseljena dolina Rajne, a posebno ruhrsko-rajnsko područje u Njemačkoj
-najslabije su naseljeni močvarni i manje plodni predjeli Njemačko-poljske nizine i visokoplaninski predjeli
-danas većina srednjoeuropskog stanovništva živi u gradovima, a sela su urbanizirana
-Njemačka, Švicarska i Austrija i danas su srednjoeuropske države s najizraženijom imigracijom
-poljoprivredna napredna s visokim prinosima
-razvijena raznovrsna industrija
-tercijarne djelatnosti: promet, trgovina i turizam