6.0. Geografija u šestom razredu

Uvod

Igra “Putujemo u…” – igra upoznavanja s učenicima


Glavni dio sata

  • Dogovor o radu u Učionici budućnosti
  • Kriteriji ocjenjivanja, vrednovanja i praćenja
  • Geoportfolio
  • Upoznavanje s nastavnim planom i programom za 6. razred

Završni dio sata

Igra ponavljanja znanja 5. razreda

PurposeGames: Svijet