Gospodarstvo Europe

Što ćeš naučiti?

  • nabrojiti preduvjete razvoja gospodarstva
  • izdvojiti primjere industrijalizacije i urbanizacije i prosuditi njihove posljedice
  • razlikovati stupanj gospodarske razvijenosti pojedinih područja
  • obrazložiti razliku između konurbacije, satelitskog grada i aglomeracije i navesti primjer
  • analizirati grafikon gospodarske strukture
  • uočiti bitno u tekstu, služiti se grafičkim prilozima u udžbeniku
  • razvijati digitalnu pismenost radom na tabletu

 

Tijek nastavnog sata

Zadatci za:

Zadatak za prijatelje

 

GeoBilježnica