Tipovi klime u HrvatskojKlimatski dijagrami – padlet

Zadatak je

 • izraditi klimatski dijagram u paru na Google Disku, aplikacija Google tablice
 • analizirati i opisati obilježja tipa klime:
  • Koje godišnje doba ima najviše padalina?
  • Koje godišnje doba ima najmanje padalina?
  • Koji mjesec ima najnižu temparaturu? Koliko iznosi?
  • Koji mjesec ima najvišu temperaturu? Koliko iznosi?
 • zaključiti koji tip klime prikazuje klimatski dijagram
 • usmeno izložiti svoj rad

Ocjenjuje se

 • preciznost izrade linijskog i stupčastog dijela grafikona (2)
 • opis obilježja klime, temperature i padaline (2)
 • tip klime (1)

GeoBilježnica