Starost i građa Zemlje

Rad u aplikaciji Nearpod.

Geobilježnica:

Starost i građa Zemlje

– Zemlja je stara 4.6 milijardi godina
– lupinaste je građe: unutarnja i vanjska jezgra, donji i gornji plašt, kora – otkrio Andrija Mohorovičić
– litosfera je čvrsti sloj građen od stijena – gornji sloj plašta i kora
– tri vrste stijena: magmatske, taložne (sedimentne), preobražene (metamorfne)
– litosfera razlomljena na litosferne ploče koje se međusobno gibaju:
– divergentna granica – razmicanje ploča
– konvergentna granica – sudaranje i podvlačenje ploča
– transformna granica – smicanje ploča
– Pacifički vatreni prsten – najaktivniji rub ploča; 3/4 vulkana i 90% potresa