Mjesno i pojasno vrijeme

Rad uz udžbenik 33. – 36.

Ponavljanje uz RB

Geobilježnica:

Mjesno i pojasno vrijeme

– Sunčev dan = 24 sata
– Sva mjesta na istom podnevniku imaju isto mjesno vrijeme.
360° : 24 h = 15° meridijana unutar sata
60 min : 15° = 4 min je vremenski razmak između 1° meridijana
<— oduzimanje vremena — početni meridijan — dodavanje vremena —>
– Zbog praktičnih razloga dogovoreni vremenski pojasevi / zone – 24 pojasa
– Hrvatska ima srednjoeuropsko vrijeme (+1)
– Datumska granica – približno prati 180° meridijan – prelaskom granice mijenja se datum, prema zapadu se dodaje