Gospodarstvo Europe

Primarne djelatnosti

Rad uz udžbenik 58. – 61. stranica.

Odgovori na pitanja ovdje.

Industrijalizacija i tercijarizacija

Rad uz udžbenik 61. – 64. stranica.

Odgovori ovdje na pitanja.

Prometno povezivanje Europe

Rad u skupinama uz pomoć udžbenika 64. – 66. str. Rad u aplikaciji Padlet.

Geobilježnica:

Gospodarstvo Europe

Europa je gospodarski razvijeni kontinent – povoljan geografski položaj, prirodna bogatstva, visoka naobrazba, razvijena tehnologija
Primarne djelatnosti
– malo zaposlenih, veliki prinosi – izvoz proizvoda
– šumarstvo razvijeno na sjeveru Europe
– mora bogata robom: Sjeverno i Norveško more
Industrijalizacija i tercijarizacija
– započinje nakon industrijske revolucije – pokrenula urbanizaciju, tj. širenje gradova
– aglomeracija – gradska regija, konurbacija – srašćivanje gradova, satelitski gradovi – nastaju u okolici većih gradova
– druga polovica 20. st. – znanstveno-tehnološki napredak – treća industrijska revolucija – globalizacija i informatička revolucija
– Europa ovisna o uvozu sirovina i izvora energije
– najviše zaposlenih u tercijarnom sektoru
– vodeću ulogu imaju multinacionalne kompanije
Prometno povezivanje
Pod prometom podrazumijevamo prijevoz ljudi i materijalnih dobara te prijenos energije i informacija s jednog mjesta na drugi.
Zajednički prometni sustav:
– cestovni promet E-ceste
– željeznice se osuvremenjuju
– međukontinentalne zračne luke: Frankfurt, London, Pariz, Moskva, Milano
– najveće morske luke: Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Marseille, Genova
– povezivanje prometa kontejnerima
– 10 važnih prometnih koridora
Za Hrvatsku posebno su važni ogranci koridora V, koridori Vb i Vc, koridor X i koridor VII koji obuhvaća dunavski plovni put.