Sunce, Zemlja, Mjesec

  • navodi osnovna obilježja i značenje Sunca i Mjeseca
  • objašnjava Mjesečeve mijene
  • objašnjava pomrčinu Sunca i Mjeseca
  • objašnjava posljedice rotacije Zemlje te posljedice revolucije Zemlje i
    nagnutosti Zemljine osi

Rad u aplikaciji Nearpod.

Geobilježnica:

Sunce, Zemlja i Mjesec

Sunčeva energija pokreće prirodne procese na Zemlji, fotosinteza važna za život na Zemlji.
Površina Zemlje je 510 milijuna km2.
Zemlja se okreće oko svoje osi (rotacija) od zapada prema istoku – posljedica je izmjena dana i noći, spljoštenost na polovima.
Zemlja se okreće oko Sunca (revolucija) te je nagnuta 66°30′ na ravninu ekliptike – posljedica je izmjena godišnjih doba, različito trajanje dana i noći.
Mjesec je prirodni Zemljin satelit koji se okreće zajedno sa Zemljom, udaljen oko 380 000 km.
Zbog privlačne sile Mjeseca izmjenjuju se morske mijene (plima i oseka).
Razlikujemo četiri mjesečeve mijene: mlađak, prva četvrt, uštap i zadnja četvrt.
Pomrčina Sunca: S – M – Z
Pomrčina Mjeseca: S – Z – M