Stanovništvo Europe

Bodovi: 1 + 1

Rad uz MozaBook / MozaWeb

Populacijske politike – upitnik (udžbenik 46. – 47. str.)

Geobilježnica

Stanovništvo Europe

-prirodno kretanje: smanjenje rodnosti, porast smrtnosti – europsko stanovništvo stari
-provode se različite mjere za povećanje rodnosti – populacijska politika
-najviše zaposlenih u tercijarnom sektoru
-brojni jezici, prevladavaju indoeuropski (germanski, slavenski, romanski i ostali)
-najviše sljedbenika kršćanstva (katolici, pravoslavni, protestanti), a zatim neopredijeljeni pa muslimani, židovi, hinduisti i budisti