Stanovništvo Europe

Prvi sat:

Rad uz udžbenik i Nearpod.

Gospodarska, etnička i vjerska struktura

Drugi sat, rad po skupinama:

Geobilježnica

Stanovništvo Europe

-prirodno kretanje: smanjenje rodnosti, porast smrtnosti – europsko stanovništvo stari
-provode se različite mjere za povećanje rodnosti – populacijska politika
-najviše zaposlenih u tercijarnom sektoru
-brojni jezici, prevladavaju indoeuropski (germanski, slavenski, romanski i ostali)
-najviše sljedbenika kršćanstva (katolici, pravoslavni, protestanti), a zatim neopredijeljeni pa muslimani, židovi, hinduisti i budisti