Brojni narodi i države

Bodovi: 2 + 1 + 1

Izlaganje uz MozaBook /MozaWeb

Blooket – igra Republike i monarhije

Zadatak:
Izradi tematsku kartu najgušće naseljenih prostora Europe >150 stan./km2
Europe | MapChart
Podaci su na kraju udžbenika.


Geobilježnica

Brojni narodi i države

– naseljenost potječe još iz kamenog doba

– prve europske civilizacije nastale na istočnom Sredozemlju

– u drugom tisućljeću pr. Krista doseljavaju Indoeuropljani

– u doba industrijske revolucije započela demografska tranzicija – danas većina država u posttranzicijskoj fazi – nizak prirodni porast

– države Europe su većinom po ustroju republike (npr. Hrvatska, Francuska, Italija), a neke monarhije (npr. Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska, Španjolska)

– najveće promjene u broju država u posljednja dva stoljeća

– oko 720 milijuna stanovnika (72 stan./km2)

– najveća gustoća stanovnika je na zapadu te preko Srednje Europe do Italije