Narodi i države Europe; Gustoća naseljenosti

Rad uz Nearpod i udžbenik.

Blooket – igra Republike i monarhije ili Kahoot

Gustoća naseljenosti Europe
Zadatak:
Izradi tematsku kartu 10 najgušće i 10 najrjeđe naseljenih država Europe.
Europe | MapChart ili isprintaj slijepu kartu ovdje.
Podaci su na kraju udžbenika.
Tematska karta treba sadržavati naslov i legendu (s imenom i razredom).
Rad se predaje u Loomenu (Zadaća) ili učiteljici na papiru.
Ukupno je 13 bodova.


Geobilješke

Narodi i države Europe

– naseljenost potječe još iz kamenog doba

– prve europske civilizacije nastale na istočnom Sredozemlju

– u drugom tisućljeću pr. Krista doseljavaju Indoeuropljani

– u doba industrijske revolucije započela demografska tranzicija – danas većina država u posttranzicijskoj fazi – nizak prirodni porast

– države Europe su većinom po ustroju republike (npr. Hrvatska, Francuska, Italija), a neke monarhije (npr. Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska, Španjolska)

– najveće promjene u broju država u posljednja dva stoljeća

Naseljenost

– oko 720 milijuna stanovnika (72 stan./km2)

– najveća gustoća stanovnika je na zapadu te preko Srednje Europe do Italije