Mjerilo geografske karte

Rad u aplikaciji Nearpod.

Zadatci za vježbu su ovdje.

Geobilježnica:

Mjerilo geografske karte

  • Mjerilo pokazuje koliko su puta udaljenosti u prirodi umanjene na geografskoj karti.
  • Razlikujemo:
    – brojčano (omjer umanjene udaljenosti u prirodi na karti, npr. 1:100 000),
    – opisno (1 cm na geografskoj karti iznosi 1 km u prirodi)
    – grafičko mjerilo (crta s odgovarajućim dužinama koje prikazuju odnos duljina na karti i u prirodi)