Sekundarne djelatnosti u Hrvatskoj

Stranice u udžbeniku: 134. – 136.

Izvori energije – karta

Industrijske regije – karta

Geobilježnica:

Sekundarne djelatnosti u Hrvatskoj

Rudarstvo i energetika
– nafta (1/4 potreba) i zemni plin (1/2) potreba
– hidroelektrane daju 1/2 električne energije, ostale: termoelektrane, vjetroelektrane, nuklearna elektrana Krško (Slovenija)
Industrija i proizvodno obrtništvo
– petrokemijska, drvna, prehrambena, brodogradnja, metaloprerađivačka i strojogradnja, građevinska, kemijska, proizvodnja lijekova (farmaceutska), elektroindustrija
– pet je industrijskih regija:
* zagrebačka
* međimursko-gornjopodravska (sjevernohrvatska)
* osječko-brodska (istočnohrvatska)
* riječko-istarska
* splitska