Gospodarstvo i pokazatelji razvijenosti

Stranice udžbenika: 124. – 129.

Rad u Nearpodu.


Geobilježnica:

Gospodarstvo i pokazatelji razvijenosti

– gospodarstvom nazivamo sve djelatnosti kojima se bave ljudi radi zadovoljenja potreba (prehrana, stanovanje, promet, obrazovanje…)
Gospodarstvo čine djelatnosti koje sudjeluju u proizvodnji, razmjeni i potrošnji dobara i usluga.

primarne djelatnosti (uzgoj): poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo
sekundarne djelatnosti (prerada): rudarstvo, građevinarstvo, obrti, industrija
tercijarne djelatnosti (usluge): trgovina, promet, bankarstvo
kvartarne djelatnosti (posebne usluge): zdravstvo, školstvo, sudstvo, policija, vojska

– bruto domaći proizvod (BDP) – ukupna vrijednost svih dobara i usluga proizvedenih u gospodarskim djelatnostima unutar države u godini dana, a izražen u američkim dolarima (US$)
– u statistici se češće koristi BDP po stanovniku

– bruto nacionalni dohodak (BND) – ukupna vrijednost prihoda ostvarenog u gospodarskim djelatnostima koje su ostvarili građani neke države (u svojoj i u nekoj drugoj državi) u godini dana, a izražen u američkim dolarima (US$)
– u statistici se češće koristi BND po stanovniku

ljudski razvojni indeks (HDI) – uzima u obzir BND po stanovniku, očekivano trajanje života i pokazatelj obrazovanja