Hrvatska i njeno okružje; Suvremena država Hrvatska

Rad u aplikaciji Nearpod

Geobilježnica

Hrvatska i njeno okružje

Prožimanje tri kulturno-civilizacijska kruga:
sredozemni – talijanski utjecaj, katolicizam
srednjoeuropskoga – germanski i mađarski utjecaj; katoličanstvo, protenstatizam, judaizam
jugoistočnoeuropskoga – utjecaj južnoslavenskih naroda i turcizma; islam, pravoslavlje

30. 5. 1990. – prvi višestranački Sabor, Dan državnosti
25. 6. 1991. – samostalna i suverena Republika Hrvatska
22. 5. 1992. – Hrvatska primljena u UN
1. 7. 2013. – postala članica EU

Suvremena država Hrvatska

Hrvatska je republika s trodiobom vlasti:
zakonodavna (parlament) – Hrvatski sabor – donosi zakone
izvršna (Vlada i predsjednik-ca) – Vlada predlaže zakone i vodi brigu o državi; predsjednik predstavlja državu u svijetu, zapovijeda oružanim snagama
sudbena (sudovi) – najviši Vrhovni sud

Temeljno građansko pravo punoljetnih osoba je birati i biti biran.

Upravno-teritorijalni ustroj: županije, gradovi i općine