Prostorno kretanje stanovnika svijeta i Hrvatske

Rad u aplikaciji Nearpod.

Geobilježnica

Prostorno kretanje stanovnika svijeta i Hrvatske

Migracije (selidbe) – prostorno kretnje stanovnika
Selidbena promjena stanovnika je razlika između broja useljenih (emigranti) i broja iseljenih (imigranti).
Stanovništvo seli (migrira) zbog potisnih i privlačnih čimbenika.
Migracije se dijele prema:
– dosegu na unutrašnje i vanjske
– trajanju na konačne i privremene
– uzroku na gospodarske i negospodarske

Migracije u Hrvatskoj
Vanjske migracije – u prošlosti je bilo četiri vala iseljavanja
U Hrvatskoj je selidbena promjena stanovništva negativna – više ljudi iseljava nego što useljava.
Unutrašnje migracije – iz manjeg naselja u veći grad, dnevne i sezonske