Prirodna promjena i biološka struktura stanovništva svijeta i Hrvatske

Stranice udžbenika: 82. – 88.

Pogledaj prezentaciju.

Dobno – spolna piramida

Kviz – pucanje balona

Geobilježnica

Prirodna promjena i biološka struktura stanovništva svijeta i Hrvatske

Ukupnu (opću) promjenu stanovnika čini zbroj prirodne promjene i prostorne promjene stanovnika.

Prirodna promjena stanovnika

– prirodna promjena razlika je rodnosti (broj rođenih) i smrtnosti (broj umrlih)
– stopa rodnosti  je broj rođenih  na 1000 stanovnika, izražava se u promilima  ( ‰ )
– stopa smrtnost  je broj umrlih  na 1000 stanovnika, izražava se u promilima  ( ‰ )
stopa rodnosti ‰ – stopa smrtnosti ‰ = stopa prirodne promjene ‰
– može biti prirodni porast ili prirodni pad
– Hrvatska ima prirodni pad stanovnika od 1991. godine

Biološka struktura (sastav) stanovnika

– prema dobi: mladi (0 – 14 godina), zreli (15 – 64), stari (65 +)
– hrvatsko stanovništvo je izrazito staro
– prema spolu ujednačen je omjer muškaraca i žena
– u mlađoj dobi više je muške djece, a u starijoj više žena