Naseljenost svijeta i Hrvatske

Stranice udžbenika: 75. – 81.

Pogledaj podatke na web stranici:

Možemo li zaista točno znati broj stanovnika u svakom trenutku?

Prezentacija (Nearpod)

Karta naseljenosti svijeta


Geobilježnica

Naseljenost svijeta i Hrvatske

Svi ljudi koji žive na određenom prostoru čine stanovništvo tog prostora (kontinenta, države, naselja).
Broj stanovnika procjenjuje se na temelju popisa stanovnika.
Procjenjuje se da u svijetu danas živi preko 8 milijardi stanovnika (2022.).
Stanovništvo svijeta ubrzano se počelo povećavati zahvaljujući razvoju industrije i znanosti,  a posebno zdravstva.
Najviše stanovnika živi u sjevernom umjerenom pojasu; u istočnoj Aziji, južnoj Aziji i zapadnom dijelu Europe.
Gustoća naseljenosti je broj koji pokazuje koliko stanovnika živi na 1 km2.
Naseljenost Hrvatske:
posljednji popis – 2021. godine – broj stanovnika Hrvatske je 3 888 529
– prostor Hrvatske je neravnomjerno naseljen