Prirodna i kulturna baština Hrvatske

Stranice udžbenika: 144. – 149.

Pogledaj umnu mapu

Parkovi Hrvatske – karta i strogi rezervati

Vježba na karti – Wordwall

Geobilježnica:

Prirodna i kulturna baština Hrvatske

Prirodna i kulturna baština sve je prirodno i društveno dobro koje smo iz prošlosti naslijedili, njegovali i očuvali.

UNESCO kao dio UN-a sastavlja popis materijalne i nematerijalne (tradicionalni običaji i umijeća) svjetske baštine, a na njemu je zasad deset materijalnih i petnaest nematerijalnih dobara iz Hrvatske.

Materijalnu kulturnu baštinu čine kulturno-povijesno vrijedna nepokretna i pokretna dobra.

Nematerijalnu kulturnu baštinu čine različiti tradicijski običaji i umijeća.

 • U Hrvatskoj se razlikuju sljedeće kategorije zaštićene prirode:
  • strogi rezervat
  • nacionalni park
  • posebni rezervat
  • park prirode
  • regionalni park
  • spomenik prirode
  • značajan krajobraz
  • park-šuma
  • spomenik parkovne arhitekture.