Sirovine i izvori energije

Bodovi: 2 + 1

Udžbenik: 59. – 65.


Geobilježnica

Sirovine i izvori energije

  • Sirovine su tvari koje uzimamo iz prirode radi njihove daljnje prerade.
    • voda, zrak, biljnog i životinjskog porijekla, rude
  • Posebnu skupinu ruda čine one koje su izvor energije (ugljen, nafta i prirodni plin).
  • Sirovine nisu neiscrpne, mogu se potrošiti – treba smanjiti potrošnju i/ili reciklirati
  • Izvori energije se dijele na neobnovljive i obnovljive.
    • Nebnovljivi su: nafta, prirodni plin, ugljen, izvori atomske energije
    • Obnovljivi su: snaga vode, snaga vjetra, toplina iz unutrašnjosti Zemlje, Sunčeva energija, drvo