Tipovi klima u Hrvatskoj

– analizira i uspoređuje tipove klima u Hrvatskoj s pomoću klimatskih dijagrama i tematske karte

Sway

Pogledaj prezentaciju ovdje.

Kviz pridruživanja na karti

Kviz svrstavanja


Geobilježnica – bilješke za učenike

Tipovi klime u Hrvatskoj

umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom – zauzima najveći dio Hrvatske – zime hladne, ljeta topla, padaline jednoliko raspoređene tijekom godine

umjereno topla vlažna klima s vrućim ljetom – zauzima obalu Istre, Kvarner, dalmatinsko zaleđe, istok Panonske Hrvatske – zime hladne, ljeta vruća, padaline jednoliko raspoređene tijekom godine

sredozemna klima s vrućim ljetom – obala Dalmacije, dalmatinski otoci – ljeta suha i vruća, zime blage i kišovite

vlažna snježno – šumska klima – najviši dijelovi Gorske Hrvatske (preko 1200 m) – zime duge i hladne, ljeta topla i svježa, dosta padalina tijekom godine