Klimatski dijagram, klimatski razredi na Zemlji

– očitava/čita klimatski dijagram
– razlikuje klimatske razrede i na klimatskoj karti analizira njihov prostorni raspored

Pogledaj prezentaciju ovdje.

Klimatski dijagram:

Pogledaj video zapis, dovoljno je od 5.34 do 13.57, a možeš pogledati i cijeli video.
U udžbeniku stranice su od 35. do 36.

Čitanje klimatskog dijagrama – kviz pridruživanja

Klimatski razredi na Zemlji:

Pogledaj video zapis.
U udžbeniku stranice su od 36. do 42.

Klimatski razredi na karti – kviz pridruživanja

Klime i biljni svijet – spoji parove


Geobilježnica – bilješke za učenike

Klimatski dijagram, klimatski razredi na Zemlji

Klimatski dijagram je grafički prikaz prosječnih mjesečnih količina padalina i mjesečnih temperatura zraka. 
Linijom se prikazuju srednje mjesečne temperature zraka u stupnjevima Celzijusa (°C).
Stupcima se prikazuje srednja mjesečna količina padalina u milimetrima (mm).

Klimatski razredi na Zemlji

A – tropske kišne klime
B – suhe klime
C – umjerene tople kišne klime
D – snježno—šumske klime
E – snježne klime