Vjetrovi, vlaga u zraku i naoblaka, vrste padalina

– opisuje da se zrak zagrijava od podloge te s tim povezuje pad temperature u troposferi s porastom nadmorske visine
– opisuje da se topli zrak (zagrijan od podloge) uzdiže, a hladan spušta
– povezuje tlak zraka s nastankom vjetra i stabilnošću vremena, opisuje ciklonu i anticiklonu
– opisuje planetarne vjetrove i njihova obilježja
– razlikuje vrste padalina i opisuje njihov nastanak

Rad u aplikaciji Nearpod.

Pogledaj prezentaciju ovdje.


Geobilježnica:

Vjetrovi, vlaga u zraku i naoblaka, vrste padalina

  • Planetarni vjetrovi su: pasati, glavni zapadni vjetrovi, istočni polarni vjetrovi 
  • Vlaga zraka – količina vodene pare u zraku 
  • Oblaci – nakupine sitnih kapljica vode i leda u visini 
  • Magla – nakupine sitnih kapljica vode i leda pri tlu 
padaline koje nastaju u oblacima padaline koje nastaju pri tlu 
kiša, snijeg, tuča rosa, mraz, inje 

 Padaline u oblacima nastaju zbog: 

  • jakog zagrijavanja podloge 
  • reljefne prepreke 
  • dodira toplog i hladnog zraka