7.13. Klima i vegetacija Europe (p)*

Tijek nastavnog sata

Pregled radova u Edmodu.

Ponavljanje u aplikaciji Samsung School, pogledaj radni materijal.

Zadatak za provjeru geografskih vještina

  1. Upute za zadatak.
  2. www.klimadiagramme.de
  3. Ovdje šalješ odgovore.