Prirodno i društveno-geografska obilježja Istočne Europe

Države: Ruska Federacija, Ukrajina, Bjelorusija, Moldavija

Prirodno-geografska obilježja Istočne Europe

  • najveća regija Europe
  • prevladavaju nizine (Istočnoeuropska nizina); prastari reljef: Baltički i Ukrajinski štit, Ruska platforma; stari reljef: Ural; mladi reljef: Kavkaz, Istočni Karpati, Krimska gora
  • na klimu utječe geografska širina i kontinentalnost; prevladava snježno-šumska klima
  • teku najdulje rijeke Europe: Volga, Dnjepar, Don
  • Ladoga i Onega najveća jezera Europe cijelom svojom površinom

Pogledaj prezentaciju.

Društveno-geografska obilježja Istočne Europe

  • regija rijetko naseljena (Moldavija najgušće, Ruska Federacija najrjeđe)
  • složeni etnički, jezični i vjerski sastav stanovništva
  • prirodni pad stanovništva i emigracija
  • velika prirodna bogatstva – srednje razvijene države
  • veliku važnost imaju sekundarne djelatnosti (industrija, energetika i rudarstvo), najviše zaposlenih u tercijarnim djelatnostima (trgovina, promet), primarne djelatnosti još uvijek važne u Moldaviji