Klima i vegetacija Europe

Bodovi: 2 + 1 + 1

Stranice u udžbeniku: 34. – 38.

Uvod

Pogledaj vremensku prognozu (objavio: crometo, HRT).

  • Koje elemente vremena spominje meteorolog?

Obrada


Ponavljanje

Kviz Kahoot.


Geobilježnica

Klima i vegetacija Europe

-najveći dio Europe – u sjevernom umjerenom pojasu
-raspored mora i kopna – maritimnost
-morske struje – Golfska struja
-reljef (smjer pružanja, visina)

  1. umjereno topla vlažna klima – biljne zajednice: listopadne i mješovite šume
  2. vlažna snježno-šumska klima – biljne zajednice: listopadne šume, mješovite šume, tajga – vazdazelena šuma
  3. sredozemna ili mediteranska klima – biljne zajednice: vazdazelene biljke, makija
  4. klima tundre – biljne zajednice: tundra – lišajevi, mahovine, nisko raslinje
  5. stepska klima – biljne zajednice: stepa – žitorodno područje