6.4. Kako žive moji susjedi?

Depopulacija stanovništva Hrvatske; Narodnostna i vjerska struktura stanovništva Hrvatske

Padlet za odgovore

Nacionalna i vjerska struktura – odgovori uz pomoć udžbenika


Geobilježnica

Depopulacija stanovništva Hrvatske

depopulacija = smanjenje broja stanovnika
– nepovoljna dobna struktura – prirodni pad, iseljavanje, ratovi u 20. st.
– hrvatsko stanovništvo je izrazito staro
problemi: nedostatak obrazovane radne snage, opterećen mirovinski i zdravstveni sustav
– potrebno mijenjati populacijsku politiku

Narodnostna i vjerska struktura stanovništva Hrvatske

– većinu čine Hrvati – ostali su nacionalne manjine (Srbi, Bošnjaci, Albanci, Talijani, Romi…)
– nacionalnim manjinama su zagarantirana sva prava
– većinu čine kršćani – najbrojniji katolici
– ostali su pravoslavni, muslimani, židovi, protestanti i ateisti
– ateisti su osobe koje ne vjeruju u boga