6.3. Zašto u Hrvatskoj ne rastu banane?

Godišnja doba, toplinski pojasevi

– opisuje obilježja godišnjih doba prostora u kojemu živi
– pokazuje na geografskoj karti obratnice i polarnice
– imenuje na crtežu i određuje na geografskoj karti i globusu toplinske pojaseve te navodi njihove specifičnosti i povezuje ih s klimatskim obilježjima

Godišnja doba:

Videozapis (kanal: yociel)

Interaktivni video zapis – Godišnja doba

Kviz pridruživanja

Toplinski pojasevi:

Kviz pridruživanja

Kviz znanja

GeoBilježnica – bilješke za učenike